Ver. 1.0 Beta, Don't have a compiler? Now you can write simple scripts ONLINE! This is a basic version -does not include all the Pascal statements. Only to learn basics

Lista 1 zadań z C / C++ obejmuje podstawowe funkcje z C++. Stdin, pętle oraz warunki if then else

C / C++

Back to previous articleprevious zadania
Go to main menuup zadania
Next articlenext Struktury, rekurencja, operacje na plikach, funkcje

Lista 1 zadań z C / C++ obejmuje podstawowe funkcje z C++. Stdin, pętle oraz warunki if then else
Lista 1 Stdio, Pętle, Warunki

Zadania C++


Poniższe zadania to najczęściej spotykane zestawy, zadawane przez nauczycieli oraz kilka zadań, które wymagają użycia szarych komórek :)

Polecam napisać je w darmowym kompilatorze DevCpp. Na razie wszystko dzieje się w konsoli, nie używamy żadnych obiektów graficznych.

Przypomnienie
Standardowy blok programu c++.


int main () {
// Instrukcje
return 0;
}


cout i cin


wstęp

Cout i cin służą do przesyłania informacji na tzw. standardowe wyjście. Najczęściej wysyłane na ekran.

Przykłady użycia

cin >> zmienna;

cout << „napis na ekranie”;


Zadanie 1.1Wczytaj liczbę n ze standardowego wejścia. Następnie wczytaj n liczb. Wypisz na wyjście minimalną i maksymalną wartość.

Pętle


wstęp
Za pomocą pętli wykonujemy pewne operacje wielokrotnie. Ilość iteracji (powtórzeń) może być z góry określona, może też zależeć od czynników zewnętrznych (np. stanu klawiatury)

Przykład użycia

for (i = 0; i < 10; i++){
// Instrukcje
}


Zadanie 2.1


Najczęściej spotykanym zadaniem demonstrującym działanie pętli jest choinka z gwiazdek. Pomaga nauczyć się jak sprawnie nimi operować. Zadanie polega na napisaniu programu, który za pomocą dwóch pętli narysuje choinkę

       *
      **
     ***
    ****

Ilość wierszy choinki ma być definiowana przez użytkownika

Zadanie 2.2


Napisz program, który wyświetli na ekranie tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Najpierw rosnąco, później malejąco.

Spróbuj narysować tabliczkę mnożenia w taki sposób, aby była wyrównana. Wszystkie kolumny mają mieć cyfry jedności w tym samym miejscu.

Warunki


wstęp
Warunki to jedna z najistotniejszych właściwości każdego języka. W zależności od wyniku warunku, program wykonuje odpowiedni kod.

Przykład użycia

if (a == b) {
// Wykona jeśli spełnione
 } else
 {
  // Wykona jeśli nie spełnione
 }


Zadanie 3.1 „Badanie płci”


Napisz program, który po wczytaniu do pamięci imienia użytkownika, stwierdzi czy jest to kobieta czy mężczyzna.

Podpowiedź:
w j. polskim zazwyczaj imiona kobiet kończą się na „a”

Aby zbadać długość napisu używamy strlen()

definiowanie łańcucha tekstu:
char napis[DLUGOSC];

życzę powodzenia...
This website uses cookie files in order to provide Google services (advertisements, analitycs) and Facebook. If you want to block using cookies, turn them off in your browser settings. Need a help? Click me