Ver. 1.0 Beta, Don't have a compiler? Now you can write simple scripts ONLINE! This is a basic version -does not include all the Pascal statements. Only to learn basics

Pascal

Kod źródłowy Snake'a -dżdżowniczka, wąż, jakkolwiek


Jedna z pierwszych gier autora strony. Z muzyką. Edytor plansz oraz gra multiplayer lub inaczej gra na dwóch

                               program dzdzownica;               uses crt,graph,grafik,matma,rysunki,Drivers,dos,rawy;
Label Poczatek,Koniec,Gra,Autorzy,Ustawienia,Pet;


Const
    opcje:Array[1..5] of string=
    ('Game Start','Options','From author','Game over','Turbo Pascal 7.0');

    ust:Array[1..5] of string=
    ('Build level','Music & Sound','1 or 2 Players','Difficulty',
    'Back to menu');


    dzw:Array[1..3,1..5] of word=
    ((100,201,62,40,0),(200,240,250,220,300)
    ,(200,540,150,220,200));

    bud:Array[1..4] of byte=
    (2,3,7,11);

    nazwa:Array[1..4] of string=
    ('Wall','Ground','Protect','Corridor');

    szyb:word=200;trud:byte=2;

    poztr:Array[1..3] of string=
    ('(1) Easy','(2) Normal','(3) Hard');

    zkim:Array[1..2] of string=
    ('(1) 1 Player','(2) 2 Players');

    dwoch:boolean=false;Var ch:char;
   czaskuli,dg,dg2,o,dl,ou,rys,key,lev,sz,sz2,
   wx,wy,bi,wc,zwyc,runda:byte;
   dx,dy,xm,dx2,dy2:ShortInt;
   ob:Array[1..17] of pointer;
   x,y,r,pkt,kul,sp,splev,kul2,pkt2,x2,y2:word;
   pl:Array[1..25,1..23] of byte;
   ga,ga2:Array[1..50,1..2] of ShortInt;
   plik,wtopa,wtopa2,dzwiek,wyjscie,czysc,speaker,
   soundblaster,raw,r1,r2,wyl:boolean;
   f:file of byte;
   s:string;
   kulki:Array[1..4,1..3] of byte;
   monit:Array[1..7] of string;
   pr,dr,m:integer;
   pliki:Array[1..500] of string[12];
   naz:SearchRec;procedure Zapamietaj;
Var a:integer;
begin
ClearDevice;
Randomize;
r:=ImageSize(1,1,20,20);
for a:=1 to 17 do GetMem(ob[a],r);
{Tuˆ˘w}
SetFillStyle(1,12);
SetColor(4);
FillEllipse(10,10,9,9);
GetImage(1,1,20,20,ob[1]^);
{Niebieska ˜ciana}
SetFillStyle(1,9);
Bar(21,1,40,20);
Przycisk(21,1,40,20,3,1);
GetImage(21,1,40,20,ob[2]^);
{Ziemia}
SetFillStyle(1,6);
Bar(41,1,60,20);
Narysuj('.GrafikaDzdz4');
GetImage(41,1,60,20,ob[3]^);
{Kula na zjedzonej ziemi}
SetFillStyle(1,14);
SetColor(12);
FillEllipse(70,10,4,4);
GetImage(61,1,80,20,ob[12]^);
{Kula na ziemi}
PutImage(61,1,ob[3]^,0);
SetFillStyle(1,14);
SetColor(12);
FillEllipse(70,10,4,4);
GetImage(61,1,80,20,ob[4]^);
{Druga kula na zjedzonej ziemi}
SetFillStyle(1,15);
SetColor(12);
FillEllipse(90,10,6,6);
GetImage(81,1,100,20,ob[13]^);
{Druga kula na ziemi}
PutImage(81,1,ob[3]^,0);
SetFillStyle(1,15);
SetColor(12);
FillEllipse(90,10,6,6);
GetImage(81,1,100,20,ob[5]^);
{Trzecia Kula na zjedzonej ziemi}
SetFillStyle(1,14);
SetColor(15);
FillEllipse(110,10,8,8);
FillEllipse(110,10,4,4);
GetImage(101,1,120,20,ob[14]^);
{Trzecia Kula na ziemi}
PutImage(101,1,ob[3]^,0);
SetFillStyle(1,14);
SetColor(15);
FillEllipse(110,10,8,8);
FillEllipse(110,10,4,4);
GetImage(101,1,120,20,ob[6]^);
{Zielona ˜ciana}
SetFillStyle(1,2);
Bar(121,1,140,20);
Przycisk(121,1,140,20,10,8);
GetImage(121,1,140,20,ob[7]^);
{Gˆowa w g˘rŠ}
PutImage(141,1,ob[1]^,0);
SetFillStyle(1,0);
SetColor(12);
FillEllipse(144,10,3,3);
FillEllipse(156,10,3,3);
GetImage(141,1,160,20,ob[8]^);
{Gˆowa w bok}
PutImage(161,1,ob[1]^,0);
SetFillStyle(1,0);
SetColor(12);
FillEllipse(170,4,3,3);
FillEllipse(170,16,3,3);
GetImage(161,1,180,20,ob[9]^);
{Wyj˜cie}
SetFillStyle(5,14);
Bar(181,1,200,20);
GetImage(181,1,200,20,ob[10]^);
{Pusty kwadrat}
GetImage(201,1,220,20,ob[11]^);
{Tuˆ˘w 2}
SetFillStyle(1,10);
SetColor(2);
FillEllipse(10,10,9,9);
GetImage(1,1,20,20,ob[15]^);
{Gˆowa w g˘rŠ}
PutImage(141,1,ob[15]^,0);
SetFillStyle(1,0);
SetColor(10);
FillEllipse(144,10,3,3);
FillEllipse(156,10,3,3);
GetImage(141,1,160,20,ob[16]^);
{Gˆowa w bok}
PutImage(161,1,ob[15]^,0);
SetFillStyle(1,0);
SetColor(10);
FillEllipse(170,4,3,3);
FillEllipse(170,16,3,3);
GetImage(161,1,180,20,ob[17]^);

{czekaj;}
ClearDevice;

end;

procedure ZapamietajLat;
Var a:integer;
begin
ClearDevice;
Randomize;
r:=ImageSize(1,1,20,20);
for a:=1 to 17 do GetMem(ob[a],r);
{Tuˆ˘w}
SetFillStyle(1,12);
SetColor(4);
FillEllipse(10,10,9,9);
GetImage(1,1,20,20,ob[1]^);
{Chmurka}
SetFillStyle(1,9);
Bar(21,25,40,44);
Narysuj('.Grafikadzdz6');
przycisk(21,25,40,44,3,8);
GetImage(21,25,40,44,ob[2]^);
{Ziemia}
SetFillStyle(1,6);
Bar(41,1,60,20);
Narysuj('.GrafikaDzdz4');
GetImage(41,1,60,20,ob[3]^);
{Kula na zjedzonej ziemi}
SetFillStyle(1,14);
SetColor(12);
FillEllipse(70,10,4,4);
GetImage(61,1,80,20,ob[12]^);
{Kula na ziemi}
PutImage(61,1,ob[3]^,0);
SetFillStyle(1,14);
SetColor(12);
FillEllipse(70,10,4,4);
GetImage(61,1,80,20,ob[4]^);
{Druga kula na zjedzonej ziemi}
SetFillStyle(1,15);
SetColor(12);
FillEllipse(90,10,6,6);
GetImage(81,1,100,20,ob[13]^);
{Druga kula na ziemi}
PutImage(81,1,ob[3]^,0);
SetFillStyle(1,15);
SetColor(12);
FillEllipse(90,10,6,6);
GetImage(81,1,100,20,ob[5]^);
{Trzecia Kula na zjedzonej ziemi}
SetFillStyle(1,14);
SetColor(15);
FillEllipse(110,10,8,8);
FillEllipse(110,10,4,4);
GetImage(101,1,120,20,ob[14]^);
{Trzecia Kula na ziemi}
PutImage(101,1,ob[3]^,0);
SetFillStyle(1,14);
SetColor(15);
FillEllipse(110,10,8,8);
FillEllipse(110,10,4,4);
GetImage(101,1,120,20,ob[6]^);
{Sˆoäce}
SetFillStyle(1,9);
Bar(121,1,140,20);
SetFillStyle(1,14);
SetColor(14);
FillEllipse(130,10,7,7);
linia(130,0,130,20,14);
line(121,10,140,10);
linia(122,2,138,18,14);
line(138,2,122,18);
linia(127,14,128,15,0);
linia(133,14,132,15,0);
linia(128,15,132,15,0);
SetFillStyle(1,0);
FillEllipse(126,10,1,1);
FillEllipse(134,10,1,1);
Przycisk(121,1,140,20,3,8);
GetImage(121,1,140,20,ob[7]^);
{Gˆowa w g˘rŠ}
PutImage(141,1,ob[1]^,0);
SetFillStyle(1,0);
SetColor(12);
FillEllipse(144,10,3,3);
FillEllipse(156,10,3,3);
GetImage(141,1,160,20,ob[8]^);
{Gˆowa w bok}
PutImage(161,1,ob[1]^,0);
SetFillStyle(1,0);
SetColor(12);
FillEllipse(170,4,3,3);
FillEllipse(170,16,3,3);
GetImage(161,1,180,20,ob[9]^);
{Wyj˜cie}
SetFillStyle(5,14);
Bar(181,1,200,20);
GetImage(181,1,200,20,ob[10]^);
{Pusty kwadrat}
GetImage(201,1,220,20,ob[11]^);
{Tuˆ˘w 2}
SetFillStyle(1,10);
SetColor(2);
FillEllipse(10,10,9,9);
GetImage(1,1,20,20,ob[15]^);
{Gˆowa w g˘rŠ}
PutImage(141,1,ob[15]^,0);
SetFillStyle(1,0);
SetColor(10);
FillEllipse(144,10,3,3);
FillEllipse(156,10,3,3);
GetImage(141,1,160,20,ob[16]^);
{Gˆowa w bok}
PutImage(161,1,ob[15]^,0);
SetFillStyle(1,0);
SetColor(10);
FillEllipse(170,4,3,3);
FillEllipse(170,16,3,3);
GetImage(161,1,180,20,ob[17]^);

{czekaj;}
ClearDevice;
end;

procedure ZapamietajTrud;
Var a:integer;
begin
ClearDevice;
Randomize;
r:=ImageSize(1,1,20,20);
for a:=1 to 17 do GetMem(ob[a],r);
{Tuˆ˘w}
SetFillStyle(1,12);
SetColor(4);
FillEllipse(10,10,9,9);
GetImage(1,1,20,20,ob[1]^);
{Niebieska ˜ciana}
SetFillStyle(1,7);
Bar(21,1,40,20);
Przycisk(21,1,40,20,15,8);
GetImage(21,1,40,20,ob[2]^);
{Ziemia}
SetFillStyle(1,5);
Bar(41,1,60,20);
Narysuj('.GrafikaDzdz4');
GetImage(41,1,60,20,ob[3]^);
{Kula na zjedzonej ziemi}
SetFillStyle(1,14);
SetColor(12);
FillEllipse(70,10,4,4);
GetImage(61,1,80,20,ob[12]^);
{Kula na ziemi}
PutImage(61,1,ob[3]^,0);
SetFillStyle(1,14);
SetColor(12);
FillEllipse(70,10,4,4);
GetImage(61,1,80,20,ob[4]^);
{Druga kula na zjedzonej ziemi}
SetFillStyle(1,15);
SetColor(12);
FillEllipse(90,10,6,6);
GetImage(81,1,100,20,ob[13]^);
{Druga kula na ziemi}
PutImage(81,1,ob[3]^,0);
SetFillStyle(1,15);
SetColor(12);
FillEllipse(90,10,6,6);
GetImage(81,1,100,20,ob[5]^);
{Trzecia Kula na zjedzonej ziemi}
SetFillStyle(1,14);
SetColor(15);
FillEllipse(110,10,8,8);
FillEllipse(110,10,4,4);
GetImage(101,1,120,20,ob[14]^);
{Trzecia Kula na ziemi}
PutImage(101,1,ob[3]^,0);
SetFillStyle(1,14);
SetColor(15);
FillEllipse(110,10,8,8);
FillEllipse(110,10,4,4);
GetImage(101,1,120,20,ob[6]^);
{Zielona ˜ciana}
SetFillStyle(1,2);
Bar(121,1,140,20);
SetFillStyle(1,10);
SetColor(8);
Circle(131,11,5);
SetColor(2);
FillEllipse(130,10,5,5);

Przycisk(121,1,140,20,15,8);
GetImage(121,1,140,20,ob[7]^);
{Gˆowa w g˘rŠ}
PutImage(141,1,ob[1]^,0);
SetFillStyle(1,0);
SetColor(12);
FillEllipse(144,10,3,3);
FillEllipse(156,10,3,3);
GetImage(141,1,160,20,ob[8]^);
{Gˆowa w bok}
PutImage(161,1,ob[1]^,0);
SetFillStyle(1,0);
SetColor(12);
FillEllipse(170,4,3,3);
FillEllipse(170,16,3,3);
GetImage(161,1,180,20,ob[9]^);
{Wyj˜cie}
SetFillStyle(5,14);
Bar(181,1,200,20);
GetImage(181,1,200,20,ob[10]^);
{Pusty kwadrat}
GetImage(201,1,220,20,ob[11]^);
{Tuˆ˘w 2}
SetFillStyle(1,10);
SetColor(2);
FillEllipse(10,10,9,9);
GetImage(1,1,20,20,ob[15]^);
{Gˆowa w g˘rŠ}
PutImage(141,1,ob[15]^,0);
SetFillStyle(1,0);
SetColor(10);
FillEllipse(144,10,3,3);
FillEllipse(156,10,3,3);
GetImage(141,1,160,20,ob[16]^);
{Gˆowa w bok}
PutImage(161,1,ob[15]^,0);
SetFillStyle(1,0);
SetColor(10);
FillEllipse(170,4,3,3);
FillEllipse(170,16,3,3);
GetImage(161,1,180,20,ob[17]^);

{czekaj;}
ClearDevice;
end;
procedure GrajDzwiek(a:byte);
Var b:byte;
begin
if dl>0 then begin
if dl<5 then
begin
if dzw[a,dl]>60 then
if speaker then Sound(dzw[a,dl]) else if speaker then NoSound;
dl:=dl+1;
end else
begin
dl:=0;
if speaker then NoSound;
end;
end;
end;

procedure odczytaj_opcje;
Var b:byte;
begin
Assign(F,'.Daneconfig.muz');
Reset(F);
Read(F,b);
Close(F);
if b>=4 then begin raw:=true;b:=b-4;end;
if b>=2 then begin soundblaster:=true;b:=b-2;end;
if b>=1 then begin speaker:=true;b:=b-1;end;

end;


procedure blackamper;
begin
narysuj('.Grafikatecza');
SetTextStyle(2,0,7);
SetColor(15);
CenterText(320,350,'English version');
CenterText(321,350,'English version');
b:=0;
gw_init;
repeat
b:=b+1;
delay(10);
gwi;
until (keypressed or (b>500));
zapomnij;
ClearDevice;
narysuj('.Grafikablacka');
gw_init;
b:=0;
repeat
b:=b+1;
delay(10);
gwi;
until (keypressed or (b>300));
if speaker then NoSound;
ClearDevice;
zapomnij;
end;

procedure pascal;
begin
ClearDevice;
if soundblaster then Graj_Muzyke('.MusicMUSIC3.HSC');
okno(160,20,480,50);
okno(60,80,580,380);
SetTextStyle(0,0,1);
SetColor(15);
st(30,'TURBO PASCAL 7.0');
st(90,'Down is descripton - How make a few effect :');
SetColor(14);
st(110,'- How make animate picture, which not twinkle ?');
SetColor(15);
st(130,'The best is use procedure GETIMAGE and PUTIMAGE. First procedure');
st(150,'memorize any picture from screen and second show this.');
SetColor(14);
st(170,'- How make stars ?');
SetColor(15);
st(190,'You must make table variable (the best is WORD or INTEGER),');
st(210,'which is save position X and Y, and speed star and you must');
st(230,'subtract X of 1, next if on star is nothing then you draw pixel');
st(250,'in position x & y');
SetColor(14);
st(270,'How make good picture (in pascal) ?');
SetColor(15);
st(290,'If you want make good picture you can make a program, which');
st(310,'can help you. I have one (this is my own). My PAINT is good');
st(330,'to draw small picture (small size). I make format PKS.');
st(350,'Pks is cool if you draw little.');

gw_init;
zapomnij;
repeat
gwi;
Delay(10);
until keypressed;
if soundblaster then Wylacz_muzyke;
ClearDevice;
end;procedure pocz;
Var a,b:integer;

begin
for a:=1 to 32 do
   for b:=1 to 24 do PutImage((a-1)*20,(b-1)*20,ob[2+Random(2)]^,0);
okno(40,50,599,230);
SetTextStyle(4,0,14);
SetColor(2);
Centertext(318,30,'Rainworm');
SetColor(10);
Centertext(319,31,'Rainworm');
SetColor(14);
Centertext(320,32,'Rainworm');

SetTextStyle(0,0,1);
SetColor(15);
RightText(500,170,'Kamil Skoczylas');
okno(200,290,440,320);
SetFillStyle(1,15);
Bar(250,295,390,315);
Przycisk(250,295,390,315,0,7);
Przycisk(249,294,391,316,8,15);

end;

procedure rysujopcje;

begin

      SetFillStyle(1,15);
      Bar(251,296,389,314);
      SetColor(0);
      st(300,opcje[o]);

end;


procedure wybor;

begin
o:=1;
rysujopcje;
repeat
if keypressed then
  begin
  ch:=ReadKey;
  case ch of
       #72:begin
       o:=o-1;
       if o<1 then o:=5;
       if raw then begin GrajRaw('.Sound000.Raw',6);Delay(500);Wylacz;end;
       end;
       #80:begin
       o:=o+1;
       if o>5 then o:=1;
       if raw then begin GrajRaw('.Sound000.Raw',6);Delay(500);Wylacz;end;
       end;
  end;
  rysujopcje;
  if ((ch=#80) or (ch=#72)) then
     begin
     dl:=1;
     zapomnij;
     end else if ch<>#0 then zapomnij;
  end;
if dl>0 then GrajDzwiek(1);

delay(20);
until ((ch=#13) or (ch=#27));
if speaker then NoSound;
if raw then begin GrajRaw('.Sound002.Raw',1);Delay(1000);Wylacz;end;
end;

procedure aut;
Var a,b:integer;

begin
ClearDevice;
if soundblaster then Graj_Muzyke('.MusicMUSIC4.HSC');
for a:=1 to 32 do
   for b:=1 to 24 do PutImage((a-1)*20,(b-1)*20,ob[2+Random(2)]^,0);
SetFillStyle(1,2);
Bar(140,30,500,475);
przycisk(140,30,500,475,10,8);
SetTextStyle(2,0,8);
st(40,'FROM AUTHOR :');
SetColor(14);
SetTextStyle(2,0,5);
st(70,'This program was write in language :');
st(90,'Turbo Pascal 7.0. Program was make in Swi-');
st(110,'dnica by Kamil Skoczylas. I do not know');
st(130,'why - maybe because I am feel bored and I');
st(150,'long ago not make programs in pascal.');
st(170,'Any consideration you can send brought');
st(190,'internet on adress :');
SetColor(15);
st(220,'BlackAmper@poczta.onet.pl');
SetColor(14);
st(250,'This game is for me - the best game of');
st(270,'any rainworm. In my game are sometimes');
st(290,'balls, which add a life, slowly down a game,');
st(310,'fastes up a game, reveal map, show where is');
st(330,'exit and add a balls, which are needed');
st(350,'to go to next level.');
st(430,'Sorry for any errors in English language');
zapomnij;
czekaj;
if soundblaster then Wylacz_Muzyke;
if raw then begin GrajRaw('.Sound001.Raw',1);Delay(500);Wylacz;end;
end;

procedure uop;
begin
SetFillStyle(1,9);
Bar(210,60,230,350);
Bar(410,60,430,350);

PutImage(210,25+ou*50,ob[7]^,0);
PutImage(410,25+ou*50,ob[7]^,0);

end;


procedure odswiez;
begin
PutImage(530,220,ob[bud[ry'>]^,0);
SetFillStyle(1,7);
Bar(560,225,630,235);
SetColor(0);
tekst(560,225,nazwa[ry'>);
przycisk(10+(x-1)*20,10+(y-1)*20,30+(x-1)*20,30+(y-1)*20,15,12);
end;

procedure wykasuj;
begin
SetColor(0);
RecTangle(10+(x-1)*20,10+(y-1)*20,30+(x-1)*20,30+(y-1)*20);
end;

procedure kursor;
begin
przycisk(10+(x-1)*20,10+(y-1)*20,30+(x-1)*20,30+(y-1)*20,15,12);
end;


procedure ustaw;
Var a,b,d:integer;
begin
if soundblaster then Graj_Muzyke('.MusicMUSIC3.HSC');
repeat
for a:=1 to 32 do
   for b:=1 to 24 do if Random(10)>5 then
       PutImage((a-1)*20,(b-1)*20,ob[2]^,0) else
       PutImage((a-1)*20,(b-1)*20,ob[7]^,0);

okno(200,40,440,360);
for a:=1 to 5 do
   begin
   okno(250,20+a*50,390,50+a*50);
   przycisk(260,25+a*50,382,45+a*50,0,15);
   przycisk(261,26+a*50,381,44+a*50,8,7);
   SetFillStyle(1,15);
   Bar(262,27+a*50,380,43+a*50);
   SetColor(0);
   st(32+a*50,ust[a]);
   end;

zapomnij;
ou:=1;
uop;
dl:=0;
ch:=#0;
repeat

if keypressed then
begin
ch:=ReadKey;

case ch of
    #72:begin
    ou:=ou-1;
    if ou<1 then ou:=5;
    uop;
    dl:=1;
    zapomnij;
    if raw then begin GrajRaw('.Sound000.Raw',1);Delay(300);Wylacz;end;
    end;
    #80:begin
    ou:=ou+1;
    if ou>5 then ou:=1;
    uop;
    dl:=1;
    zapomnij;
    if raw then begin GrajRaw('.Sound000.Raw',1);Delay(300);Wylacz;end;
    end;
    end;
    if ((ch<>#0) and (ch<>#72) and (ch<>#80)) then zapomnij;
end;
if dl>0 then GrajDzwiek(2);
Delay(30);
until ((ch=#27) or (ch=#13));
if raw then begin GrajRaw('.Sound002.Raw',1);Delay(1000);Wylacz;end;
if speaker then NoSound;
if ch=#27 then ou:=5;
ch:=#0;
zapomnij;
if not ((ou=5) or (ch=#27)) then
  begin
  if ou=1 then
     begin
     for a:=1 to 25 do
   for b:=1 to 23 do
       begin
       pl[a,b]:=3;
       end;


     ClearDevice;
     Drzwi(3,3,637,477);
     Przycisk(9,9,511,471,8,15);
     for a:=1 to 25 do
   for b:=1 to 23 do
       begin
       PutImage(10+(a-1)*20,10+(b-1)*20,ob[pl[a,b]]^,0);
       end;
     for a:=1 to 25 do
       linia(10+(a-1)*20,10,10+(a-1)*20,469,0);
     for b:=1 to 23 do
       linia(10,10+(b-1)*20,509,10+(b-1)*20,0);
     SetTextStyle(0,0,2);
     SetColor(2);
     tekst(520,20,'What is :');
     SetColor(10);
     tekst(522,22,'What is :');
     SetTextStyle(0,0,1);
     SetColor(0);
     for a:=1 to 4 do
     begin
     PutImage(530,50+a*30,ob[bud[a]]^,0);
     tekst(555,55+a*30,'- '+sr(a));
     end;
     tekst(520,200,'REALLY');
     tekst(520,300,'Drawing :');
     tekst(520,320,'L. Shift');
     x:=1;
     y:=1;
     rys:=1;
     odswiez;
     zapomnij;
     ch:=#0;


     repeat
     if (GetShiftState and 2)=2 then
        begin
        if pl[x,y]<>bud[ry'> then
        begin

        PutImage(10+(x-1)*20,10+(y-1)*20,ob[bud[ry'>]^,0);
        pl[x,y]:=bud[ry'>;
        kursor;
        if raw then begin GrajRaw('.Sound001.Raw',1);Delay(20);Zapomnij;Wylacz;end;

        end;
        end;

     if keypressed then
        begin
        ch:=ReadKey;
        case ch of
        #49:begin
        rys:=1;
        odswiez;
        end;
        #50:begin
        rys:=2;
        odswiez;
        end;
        #51:begin
        rys:=3;
        odswiez;
        end;
        #52:begin
        rys:=4;
        odswiez;
        end;
        #72:begin
        wykasuj;
        y:=y-1;
        if y<1 then y:=23;
        kursor;
        end;
        #80:begin
        wykasuj;
        y:=y+1;
        if y>23 then y:=1;
        kursor;
        end;
        #75:begin
        wykasuj;
        x:=x-1;
        if x<1 then x:=25;
        kursor;
        end;
        #77:begin
        wykasuj;
        x:=x+1;
        if x>25 then x:=1;
        kursor;
        end;
        end;
        end;

     until ((ch=#13) or (ch=#27));     Okno(150,100,490,190);
     SetColor(15);
     Centertext(320,110,'How do you want to called this level ?');
     CenterText(320,130,'(For calcel, hit escape)');
     przycisk(240,150,400,170,0,15);
     przycisk(241,151,399,169,8,7);
     SetFillStyle(1,15);
     Bar(242,152,398,168);
     zapomnij;
     ch:=#0;
     a:=0;
     s:='';
     repeat
     if keypressed then
        begin
        ch:=ReadKey;

        if ((((ord(ch)>=65) and (ord(ch)<=90)) or ((ord(ch)>=97) and (ord(ch)<=122))) and (a<8))
        then begin if speaker then sound(100);Delay(10);if speaker then NoSound;s:=s+ch;a:=length(s);Zapomnij;
        if raw then begin GrajRaw('.Sound003.Raw',1);Delay(40);zapomnij;Wylacz;end;
        end;
        if ch=#8 then begin delete(s,length(s),1);a:=length(s);
        if speaker then sound(300);Delay(10);if speaker then NoSound;
        if raw then begin GrajRaw('.Sound003.Raw',1);Delay(20);zapomnij;Wylacz;
        end;
        end;
        SetFillStyle(1,15);
        Bar(242,152,398,168);
        SetColor(0);
        st(155,s);
        end;
     until ((ch=#13) or (ch=#27));
     if ch=#13 then
     begin
     Assign(F,'.Level'+sr(trud)+''+s+'.lev');
     Rewrite(F);
     for a:=1 to 25 do
         for b:=1 to 23 do Write(F,pl[a,b]);

     Close(f);
     end;
     end;
  if ou=2 then
     begin
     okno(50,100,590,300);
     SetTextStyle(0,0,1);
     SetColor(14);
     St(110,'OPTIONS MUSIC AND SOUND');
     SetColor(15);
     SetTextStyle(2,0,4);
     tekst(80,215,'(1) No Sound');
     tekst(183,215,'(2) PC Speaker');
     tekst(280,215,'(3) MIDI');
     tekst(380,215,'(4) Spk. + MIDI');
     tekst(480,215,'(5) Sound');
     Przycisk(75,122,175,230,10,8);
     Przycisk(180,122,265,230,10,8);
     Przycisk(270,122,365,230,10,8);
     Przycisk(370,122,465,230,10,8);
     Przycisk(470,122,580,230,10,8);
     SetTextStyle(0,0,1);
     SetColor(15);
     st(250,'Press key for 1 to 5 to change option of sound');
     narysuj('.Grafikadzdz5');
     zapomnij;
     repeat
     ch:=ReadKey;
     until ((ch=#27) or (ch='1') or (ch='2') or (ch='3') or (ch='4') or (ch='5'));
     if ch<>#27 then
        begin
        if ch='1' then bi:=0;
        if ch='2' then bi:=1;
        if ch='3' then bi:=2;
        if ch='4' then bi:=3;
        if ch='5' then bi:=4;
        Assign(F,'.daneconfig.muz');
        Rewrite(f);
        Write(f,bi);
        Close(f);
        if ((bi<>2) and (bi<>3) and SoundBlaster) then Wylacz_muzyke;
        raw:=false;
        speaker:=false;
        SoundBlaster:=false;

        if bi=1 then
        begin
        Speaker:=true;

        end;
        if bi=3 then
        begin
        SoundBlaster:=true;
        Speaker:=True;
        Graj_Muzyke('.MusicMUSIC3.HSC');
        end;
        if bi=2 then
        begin
        SoundBlaster:=true;
        Graj_Muzyke('.MusicMUSIC3.HSC');
        end;
        if bi=4 then
        begin
        Raw:=true;
        end;

        end;


     end;
  if ou=3 then
     begin
     okno(150,100,490,300);
     SetTextStyle(0,0,1);
     SetColor(15);
     st(110,'How many players ?');
     for a:=0 to 1 do
         tekst(210+a*130,250,zkim[a+1]);
     narysuj('.Grafikadzdz8');
     ch:=#0;
     repeat
     ch:=ReadKey;
     until ((ch='1') or (ch='2') or (ch=#27));
     if ch='1' then dwoch:=false;
     if ch='2' then dwoch:=true;

     end;
  if ou=4 then
     begin
     SetTextStyle(0,0,1);
     okno(150,100,490,250);
     SetColor(15);
     st(110,'GAME SPEED');
     st(140,'To change speed game press left or right');
     tekst(200,180,'Slow');
     tekst(400,180,'Fast');

     st(190,'LEVEL DIFFICULTY');
     for a:=1 to 3 do
     begin
     if trud=a then SetColor(14) else SetColor(15);
     tekst(170+(a-1)*100,220,poztr[a]);
     end;
     przycisk(220,160,420,175,8,15);
     d:=szyb;
     SetFillStyle(1,9);
     Bar(221,161,419,174);
     SetFillStyle(1,12);
     Bar(221,161,221+(195-(d div 4)),174);
     repeat
     ch:=ReadKey;
     if ch=#0 then
     begin
     ch:=ReadKey;
     if ch=#77 then
        begin
        if d>5 then d:=d-5;
        SetFillStyle(1,9);
     Bar(221+(195-(d div 4)),161,419,174);
     SetFillStyle(1,12);
     Bar(221,161,221+(195-(d div 4)),174);
        if speaker then begin sound(d+100);Delay(5);NoSound;end;
        end;
     if ch=#75 then
        begin
        if d<775 then d:=d+5;
        SetFillStyle(1,9);
     Bar(221+(195-(d div 4)),161,419,174);
     SetFillStyle(1,12);
     Bar(221,161,221+(195-(d div 4)),174);
        if speaker then begin sound(d+100);Delay(5);NoSound;end;
        end;
        end else
        begin
        if ((ord(ch)>48) and (ord(ch)<52)) then
           begin
           if trud<>va(ch) then
           begin
           trud:=va(ch);
           if speaker then begin Sound(100);delay(50);NoSound; end;
           for a:=1 to 3 do
            begin
            if trud=a then SetColor(14) else SetColor(15);
            tekst(170+(a-1)*100,220,poztr[a]);
            end;
            end;
           end;
        end;

        zapomnij;
     until ((ch=#27) or (ch=#13));
     szyb:=d;
     for a:=1 to 15 do FreeMem(ob[a],r);
     if trud=1 then ZapamietajLat;
     if trud=2 then Zapamietaj;
     if trud=3 then Zapamietajtrud;
     end;
  end;
until ou=5;
if soundblaster then Wylacz_Muzyke;
end;
procedure losuj;
Var a,b,c,d,ile:byte;
   czy:boolean;
begin
Randomize;
if speaker then Sound(400);
if not dwoch then begin
czy:=true;
if kul<=12 then ile:=3;
if kul=13 then ile:=2;
if kul=14 then ile:=1;
if ile<3 then for a:=1 to 3 do kulki[a,3]:=0;
end else ile:=3;

if (dwoch or (not dwoch and (kul<15))) then
begin
for d:=1 to ile do
begin
While (((pl[a,b]<>3) and (pl[a,b]<>11)) or czy) do
begin
a:=Random(25)+1;
b:=Random(23)+1;
czy:=false;
for c:=1 to dg do if ((ga[c,1]=a) or (ga[c,2]=b)) then czy:=true;
if dwoch then for c:=1 to dg do if ((ga2[c,1]=a) or (ga2[c,2]=b)) then czy:=true;
end;
if pl[a,b]=3 then
  begin
  kulki[d,3]:=1;
  pl[a,b]:=4;
  PutImage(10+(a-1)*20,10+(b-1)*20,ob[4]^,0);
  end else
  begin
  kulki[d,3]:=3;
  pl[a,b]:=12;
  PutImage(10+(a-1)*20,10+(b-1)*20,ob[12]^,0);
  end;
kulki[d,1]:=a;
kulki[d,2]:=b;
end;
end;
{Dodatek}
if Random(4)=2 then
begin
if kulki[4,3]>0 then
  begin
  if kulki[4,3]<3 then
  begin
  pl[kulki[4,1],kulki[4,2]]:=3;
  PutImage(10+(kulki[4,1]-1)*20,10+(kulki[4,2]-1)*20,ob[3]^,0) end else
     begin
     pl[kulki[4,1],kulki[4,2]]:=11;
     PutImage(10+(kulki[4,1]-1)*20,10+(kulki[4,2]-1)*20,ob[11]^,0);
     end;
  end;

czy:=true;
While (((pl[a,b]<>3) and (pl[a,b]<>11)) or czy) do
begin
czaskuli:=40;
a:=Random(25)+1;
b:=Random(23)+1;
czy:=false;

for c:=1 to dg do if ((ga[c,1]=a) or (ga[c,2]=b)) then czy:=true;
if dwoch then for c:=1 to dg do if ((ga2[c,1]=a) or (ga2[c,2]=b)) then czy:=true;
end;
if pl[a,b]=3 then
  begin
  kulki[4,3]:=1;
  pl[a,b]:=6;
  PutImage(10+(a-1)*20,10+(b-1)*20,ob[6]^,0);
  end else
  begin
  kulki[4,3]:=3;
  pl[a,b]:=14;
  PutImage(10+(a-1)*20,10+(b-1)*20,ob[14]^,0);
  end;
  kulki[4,1]:=a;
  kulki[4,2]:=b;
  end;
if speaker then NoSound;
end;

procedure punkty;
begin
SetFillStyle(1,0);
Bar(522,432,629,459);
SetColor(15);
SetTextStyle(0,0,2);
tekst(530,440,sr(pkt));
SetTextStyle(0,0,1);
end;

procedure szans;
begin
SetTextStyle(0,0,2);
SetColor(2);
tekst(520,70,'Lifes:');
SetColor(10);
tekst(522,72,'Lifes:');
Przycisk(520,95,630,125,8,15);
SetFillStyle(1,0);
Bar(522,97,629,124);
SetColor(15);
tekst(530,100,'x '+sr(sz));
end;

procedure kule;
begin
SetFillStyle(1,0);
Bar(522,232,629,259);
SetColor(15);
SetTextStyle(0,0,2);
tekst(530,235,'x '+sr(kul));
end;

function ktora:byte;
Var a:integer;
begin
for a:=1 to 3 do
   if ((kulki[a,1]=x) and (kulki[a,2]=y)) then ktora:=a;
end;

function ktora2:byte;
Var a:integer;
begin
for a:=1 to 3 do
   if ((kulki[a,1]=x2) and (kulki[a,2]=y2)) then ktora2:=a;
end;

procedure monitor(s:string);
Var a:integer;
begin
if speaker then Sound(100);
SetTextStyle(2,0,4);
xm:=xm+1;
SetFillStyle(1,0);
Bar(522,312,629,389);
if xm>7 then
begin
for a:=2 to xm do monit[a-1]:=monit[a];
xm:=7;
end;
monit[xm]:=s;
for a:=1 to 7 do
tekst(525,305+10*a,monit[a]);
if speaker then NoSound;
end;
procedure punkty2;
begin
SetFillStyle(1,0);
SetTextStyle(0,0,2);
Bar(522,170,629,200);
przycisk(520,168,630,201,8,15);
SetColor(15);
tekst(530,177,sr(pkt2));
end;


procedure graj;
Var a,b,c,d,klk:integer;
   level:boolean;
begin
if not dwoch then begin
sz:=6-trud;
lev:=1;
pkt:=0;
ch:=#0;
wtopa:=false;
sp:=szyb;

repeat
ClearDevice;
SetColor(15);
SetTextStyle(2,0,5);
st(200,'Level '+sr(lev));
if lev=13 then st(150,'LAST LEVEL !');
a:=200;
zapomnij;
level:=false;
if not wtopa then kul:=0;
if raw then GrajRaw('.Sound003.Raw',1);

repeat
a:=a+1;
Delay(10);
SetFillStyle(1,0);
d:=sz;
if d>7 then d:=7;
for c:=1 to d do
begin
Bar(a-60-c*10,220+c*30,a-61-c*10,240+c*30);
for b:=4 downto 2 do
   begin
   PutImage(a-(b-1)*20-c*10,220+c*30,ob[1]^,0);
   end;
PutImage(a-c*10,220+c*30,ob[9]^,0);
end;
until (keypressed or (a>440));
if raw then Wylacz;
zapomnij;
ClearDevice;

ch:=#0;
Drzwi(3,3,637,477);
Przycisk(9,9,511,470,8,15);
Przycisk(520,430,630,460,8,15);
SetFillStyle(1,0);
Bar(522,432,629,459);
SetTextStyle(0,0,2);
SetColor(2);
Tekst(522,410,'Points:');
SetColor(10);
Tekst(524,412,'Points:');
Przycisk(520,230,630,260,8,15);
SetFillStyle(1,0);
Bar(522,232,629,259);
SetTextStyle(0,0,2);
SetColor(2);
Tekst(522,210,'Balls:');
SetColor(10);
Tekst(524,212,'Balls:');

Przycisk(520,310,630,390,8,15);
SetFillStyle(1,0);
Bar(522,312,629,389);
SetColor(2);
Tekst(522,280,'Monitor');
Tekst(522,143,'Level:');
SetColor(10);
Tekst(524,282,'Monitor');
Tekst(524,145,'Level:');
SetFillStyle(1,0);
Bar(522,170,629,200);
przycisk(520,168,630,201,8,15);
SetColor(15);
tekst(530,177,sr(lev));

if not wtopa then
begin
Assign(F,'.level'+sr(trud)+'lev'+sr(lev)+'.lev');
Reset(f);
for a:=1 to 25 do
         for b:=1 to 23 do Read(F,pl[a,b]);

Close(F);

a:=Random(25)+1;
b:=Random(23)+1;
While ((pl[a,b]<>3) and (pl[a,b]<>11)) do
begin
a:=Random(25)+1;
b:=Random(23)+1;
end;
wc:=pl[a,b];
pl[a,b]:=10;
wx:=a;
wy:=b;

end;

for a:=1 to 25 do
   for b:=1 to 23 do
       if (((pl[a,b]=4) or (pl[a,b]=6)) and wtopa) then
       pl[a,b]:=3 else if (((pl[a,b]=12) or (pl[a,b]=14)) and wtopa) then
       pl[a,b]:=11;


if not wtopa then wyjscie:=false;
for a:=1 to 25 do
   for b:=1 to 23 do
       if (pl[a,b]<>10) then
       PutImage(10+(a-1)*20,10+(b-1)*20,ob[pl[a,b]]^,0) else
       if not wyjscie then
       begin if wc=3 then PutImage(10+(a-1)*20,10+(b-1)*20,ob[3]^,0) else
       PutImage(10+(a-1)*20,10+(b-1)*20,ob[10]^,0)
       end else
       PutImage(10+(a-1)*20,10+(b-1)*20,ob[10]^,0);

ch:=#0;
dx:=0;
dy:=1;
x:=1;
y:=1;
ga[1,1]:=1;
ga[1,2]:=1;
ga[2,1]:=1;
ga[2,2]:=0;
ga[3,2]:=-1;
ga[3,1]:=1;
ga[4,2]:=-2;
ga[4,1]:=1;

SetFillStyle(1,9);
SetColor(9);
FillEllipse(575,40,50,15);
narysuj('.Grafikadzdz3');
SetTextStyle(0,0,1);
SetColor(0);
centertext(575,35,'Black Amper');
if not wtopa then
begin
czaskuli:=0;
kulki[4,3]:=0;
end;

if not wtopa then czysc:=false;
dg:=4;
splev:=0;
wtopa:=false;
a:=Random(25);
b:=Random(23);
if kul<15 then begin losuj;klk:=3;end;

punkty;
szans;
kule;
xm:=0;
for a:=1 to 7 do monit[a]:='';
if kul<15 then
begin
Monitor('Find '+sr(15-kul));
Monitor('balls and');
end;
if not wyjscie then Monitor('find exit') else monitor('go to exit');

SetFillStyle(5,14);
bar(9,0,29,10);

repeat
wyl:=false;
{Ruch gĽsienicĽ}
if keypressed then
  begin
     ch:=ReadKey;
     key:=Port[$60];
     if key>128 then key:=key-128;
     case ch of
     #151:begin
        if sz<30 then sz:=sz+1;
        szans;
        monitor('O no, you know');
        monitor('pass for a life');
        end;
        #152:begin
        if sz<30 then sz:=sz+1;
        szans;
        monitor('O no, you know');
        monitor('pass for a life');
        end;
        #205:begin
        if not wyjscie then
        begin
        wyjscie:=true;
        pkt:=pkt+500;
        punkty;
        PutImage(10+(wx-1)*20,10+(wy-1)*20,ob[10]^,0);
        monitor('You thief !');
        end;
        end;
        #206:begin
        kul:=15-klk;
        kule;
        Monitor('This pass is only');
        Monitor('for me...');
        end;
        '†':begin
        lev:=lev+1;
        level:=true;
        monitor('Do you want format');
        monitor('hard drive ?');
        end;
        'Ľ':begin
        if splev<300 then
        begin
        splev:=splev+20;
        monitor('What ? To fast');
        end;
        end;
        'Š':begin
        if splev>-100 then
        begin
        splev:=splev-20;
        monitor('What ? To Slow');
        end;
        end;
        'p':begin
        Monitor('PAUSE. FOR BACK');
        Monitor('TO GAME PRESS ANY');
        Monitor('KEY');
        czekaj;
        end;
        end;
     if ch=#0 then
     begin
     ch:=ReadKey;

     case ch of
        #72:begin
        if dy<>1 then
        begin
        dy:=-1;
        dx:=0;
        end;
        end;
        #80:begin
        if dy<>-1 then
        begin
        dy:=1;
        dx:=0;
        end;
        end;
        #75:begin
        if dx<>1 then
        begin
        dx:=-1;
        dy:=0;
        end;
        end;
        #77:begin
        if dx<>-1 then
        begin
        dx:=1;
        dy:=0;
        end;
        end;


  end;
  end;
if ((ch<>#72) and (ch<>#0) and (ch<>#80) and (ch<>#77) and (ch<>#75) and (ch<>#27)) then zapomnij;
end;

SetFillStyle(1,0);
if pl[x,y]=3 then pl[x,y]:=11;
if ((pl[x+dx,y+dy]=2) or (pl[x+dx,y+dy]=7) or (x+dx>25) or (y+dy>23) or (x+dx<1) or (y+dy<1)) then wtopa:=true;

if not wtopa then
  begin
if ((ga[dg,1]>0) and (ga[dg,2]>0)) then
PutImage(10+(ga[dg,1]-1)*20,10+(ga[dg,2]-1)*20,ob[pl[ga[dg,1],ga[dg,2]]]^,0);
x:=x+dx;
y:=y+dy;

for a:=dg downto 2 do
   begin
   ga[a,1]:=ga[a-1,1];
   ga[a,2]:=ga[a-1,2];
   if ((ga[a,1]>0) and (ga[a,2]>0)) then PutImage(10+(ga[a,1]-1)*20,10+(ga[a,2]-1)*20,ob[1]^,0);
   end;
ga[1,1]:=x;
ga[1,2]:=y;

if ((ga[1,1]>0) and (ga[1,2]>0)) then if dx=0 then PutImage(10+(x-1)*20,10+(y-1)*20,ob[8]^,0) else
             PutImage(10+(x-1)*20,10+(y-1)*20,ob[9]^,0);

for a:=1 to dg do
   for b:=1 to dg do
   begin
   if ((ga[a,1]=ga[b,1]) and (ga[a,2]=ga[b,2]) and (b<>a)) then wtopa:=true;
   end;
end;

if ((pl[x,y]=6) or (pl[x,y]=14)) then
begin
if speaker then sound(600);
if (raw and (not wyl)) then begin wyl:=true;GrajRaw('.Sound003.Raw',8);end;
pkt:=pkt+300;
punkty;
kulki[4,3]:=0;
pl[x,y]:=11;
Monitor('BONUS :');
if Random(10)>5 then
    begin
    splev:=splev-30;
    Monitor('Fastest game');
    end else
If ((Random(5)<=2) and (dg>4)) then
begin
for a:=dg downto 4 do
if ((ga[a,1]>0) and (ga[a,2]>0)) then
PutImage(10+(ga[a,1]-1)*20,10+(ga[a,2]-1)*20,ob[pl[ga[a,1],ga[a,2]]]^,0);
dg:=4;
Monitor('Cut tail');
end else
    if ((Random(10)>5) and (kul<=10)) then
    begin
    kul:=15-klk;
    kule;
    Monitor('All balls');
    Monitor('find,');
    if ((wyjscie) and (kul=15)) then Monitor('go to exit') else
    if kul=15 then Monitor('Find exit');
    end else
    if ((Random(10)>5) and not wyjscie) then
    begin
    PutImage(10+(wx-1)*20,10+(wy-1)*20,ob[10]^,0);
    pkt:=pkt+500;
    wyjscie:=true;
    punkty;
    Monitor('Exit is found');
     Monitor('All is good.');
    end else
    if ((Random(5)>=3) and not czysc) then
    begin
    for a:=1 to 25 do
   for b:=1 to 23 do
       begin
       if pl[a,b]=3 then pl[a,b]:=11;
       if pl[a,b]=4 then begin pl[a,b]:=12;end;
       if pl[a,b]=6 then begin pl[a,b]:=14;end;
       PutImage(10+(a-1)*20,10+(b-1)*20,ob[pl[a,b]]^,0);
       end;
   for a:=1 to 4 do
       if ((kulki[a,3]=1) or (kulki[a,3]=2)) then kulki[a,3]:=3;
   czysc:=true;
   wyjscie:=true;
   Monitor('Reveal map');
    end else
    if Random(10)>5 then
    begin
    splev:=splev+50;
    Monitor('Slowly down');
    Monitor('game');
    end else
    begin
    sz:=sz+1;
    Monitor('You have new');
    Monitor('life !!!');
    szans;
    end;


if speaker then NoSound;
end;


if ((pl[x,y]=4) or (pl[x,y]=12)) then
begin
if speaker then sound(600);
if (raw and (not wyl)) then begin wyl:=true;GrajRaw('.Sound002.Raw',8);end;
pkt:=pkt+100;
punkty;
kulki[ktora,3]:=0;
pl[x,y]:=11;
kul:=kul+1;
Monitor('You found ball');
if ((kul<15) and (Random(100)<95)) then Monitor('Yet '+sr(15-kul)+' balls') else
   begin
   if kul<14 then
   begin
   Monitor('Yet '+sr(15-kul)+' wines...');
   Monitor('O, Sorry - Balls');
   end;
   end;

if kul>=15 then
   begin
   if wyjscie then
   Monitor('Go to exit') else
   Monitor('Search for exit');
   if (raw and (not wyl)) then begin wyl:=true;GrajRaw('.Sound001.Raw',8);end;
   end;

klk:=klk-1;
dg:=dg+1;
ga[dg,1]:=ga[dg-1,1];
ga[dg,2]:=ga[dg-1,2];
kule;

if ((kul<=14) and (klk<1)) then begin losuj;klk:=3;end;
if speaker then NoSound;
end;

if ((pl[x,y]=10) and (kul>=15)) then
begin
monitor('NEXT LEVEL...');
pkt:=pkt+1000;
punkty;
lev:=lev+1;
level:=true;
if (raw and (not wyl)) then begin wyl:=true;GrajRaw('.Sound000.Raw',8);end;
end;

if ((pl[x,y]=10) and (not wyjscie)) then
  begin
  Monitor('You found exit');
  pkt:=pkt+500;
  punkty;
  dzwiek:=true;
  wyjscie:=true;
  if (raw and (not wyl)) then begin wyl:=true;GrajRaw('.Sound005.Raw',8);end;
  end;


if not dzwiek then
begin
pr:=(splev+sp-(lev*5));
if pr<30 then pr:=30;
if pr>500 then pr:=500;
delay(pr)
end
else
begin
dl:=1;
for a:=1 to 5 do
begin
GrajDzwiek(3);
pr:=(splev+sp-(lev*5)) div 5;
if pr<5 then pr:=5;
if pr>100 then pr:=100;
delay(pr);
end;
dzwiek:=false;
end;
if wyl then wylacz;
for b:=1 to 3 do
   begin
   if kulki[b,3]=1 then
      begin
      kulki[b,3]:=2;
      PutImage(10+(kulki[b,1]-1)*20,10+(kulki[b,2]-1)*20,ob[5]^,0);
      end else
   if kulki[b,3]=2 then
   begin
      kulki[b,3]:=1;
      PutImage(10+(kulki[b,1]-1)*20,10+(kulki[b,2]-1)*20,ob[4]^,0)
      end;
   if kulki[b,3]=3 then
      begin
      kulki[b,3]:=4;
      PutImage(10+(kulki[b,1]-1)*20,10+(kulki[b,2]-1)*20,ob[13]^,0);
      end else
   if kulki[b,3]=4 then
   begin
      kulki[b,3]:=3;
      PutImage(10+(kulki[b,1]-1)*20,10+(kulki[b,2]-1)*20,ob[12]^,0)
      end;
   end;

if kulki[4,3]>0 then
  begin
  if kulki[4,3]=1 then
     begin
     kulki[4,3]:=2;
     PutImage(10+(kulki[4,1]-1)*20,10+(kulki[4,2]-1)*20,ob[6]^,0);
     czaskuli:=czaskuli-1;
     end else if kulki[4,3]=2 then
     begin
     kulki[4,3]:=1;
     PutImage(10+(kulki[4,1]-1)*20,10+(kulki[4,2]-1)*20,ob[5]^,0);
     czaskuli:=czaskuli-1;
     end;
  if kulki[4,3]=3 then
     begin
     kulki[4,3]:=4;
     PutImage(10+(kulki[4,1]-1)*20,10+(kulki[4,2]-1)*20,ob[14]^,0);
     czaskuli:=czaskuli-1;
     end else if kulki[4,3]=4 then
     begin
     kulki[4,3]:=3;
     PutImage(10+(kulki[4,1]-1)*20,10+(kulki[4,2]-1)*20,ob[13]^,0);
     czaskuli:=czaskuli-1;
     end;
  if (czaskuli mod 5=0) then Monitor('Time :'+sr(czaskuli div 5));
  if czaskuli<1 then begin
  if kulki[4,3]<3 then
  begin
  PutImage(10+(kulki[4,1]-1)*20,10+(kulki[4,2]-1)*20,ob[3]^,0);
  pl[kulki[4,1],kulki[4,2]]:=3;
  end
  else
     begin
     PutImage(10+(kulki[4,1]-1)*20,10+(kulki[4,2]-1)*20,ob[11]^,0);
     pl[kulki[4,1],kulki[4,2]]:=11;
     end;
  kulki[4,3]:=0;
  Monitor('BONUS OVER');
  end;

  end;

NoSound;
if Random(400)=10 then monitor('Pascal is good');
if Random(400)=10 then begin monitor('Processor is');monitor('to hot !!!');end;
if Random(300)=10 then Monitor('Testing monitor');
if Random(400)=10 then begin monitor('Hard drive');monitor('infected');end;
if Random(400)=10 then monitor('Deleting Windows...');
if Random(500)=10 then monitor('!#@%$#$@%^@%^!*');

if wtopa then monitor('You lost life');

until ((ch=#27) or wtopa or level);
for a:=1 to 320 do
   begin
   linia(0,a*2,640,a*2,0);
   end;
if wtopa then
  begin
  sz:=sz-1;
  drzwi(200,100,440,140);
  SetTextStyle(0,0,1);
  SetColor(15);
  st(115,'You lost life');
  if raw then begin GrajRaw('.Sound006.Raw',1);Delay(100);Wylacz;end;
  end;
if level then
  begin

c:=dg;
for b:=1 to dg-1 do
begin
for a:=dg downto 1 do

   begin
   PutImage(10+(ga[dg,1]-1)*20,10+(ga[dg,2]-1)*20,ob[pl[ga[dg,1],ga[dg,2]]]^,0);
   ga[a,1]:=ga[a-1,1];
   ga[a,2]:=ga[a-1,2];
   PutImage(10+(ga[a,1]-1)*20,10+(ga[a,2]-1)*20,ob[1]^,0);
   PutImage(10+(x-1)*20,10+(y-1)*20,ob[10]^,0);
   end;

for d:=1 to 50
do begin
if speaker then Sound(d+100+51*c);
pr:=(splev+sp-(lev*5)) div 50;
if pr<0 then pr:=1;
delay(pr);
end;
c:=c-1;
end;

if speaker then NoSound;
  drzwi(200,100,440,140);
  SetTextStyle(0,0,1);
  SetColor(15);
  st(115,'YOU PASS '+sr(lev-1)+' LEVEL !!!');
  if raw then begin GrajRaw('.Sound002.Raw',8);Delay(500);Wylacz;end;
  end;

if (wtopa or level) then czekaj;


until ((ch=#27) or (sz<1) or (lev>13));
if lev>13 then
  begin
  ClearDevice;
  if soundblaster then Wylacz_muzyke;
  if soundblaster then Graj_muzyke('.MusicMUSIC5.HSC');
  narysuj('.Grafikadzdz2');
  czekaj;
  ClearDevice;
  for a:=1 to 32 do
   for b:=1 to 24 do if Random(10)>5 then
       PutImage((a-1)*20,(b-1)*20,ob[2]^,0) else
       PutImage((a-1)*20,(b-1)*20,ob[7]^,0);
  okno(100,40,540,450);
  SetTextStyle(0,0,2);
  SetColor(14);
  st(50,'HOW DO YOU DO THIS ?!');
  SetTextStyle(0,0,1);
  SetColor(15);
  st(90,'You are so good, that you pass last level.');
  st(110,'That was amazing. My game is to hard for');
  st(130,'normal people. Are you from other planet ?');
  st(150,'(Just kidding). If you want more info then');
  st(170,'you can tell me what are you want to know');
  st(190,'brought net (my adress in menu : FROM AUTHOR)');
  st(210,'but I write this here :');
  st(230,'BlackAmper@poczta.onet.pl');
  st(250,'If you make any programs in Turbo Pascal 7.0');
  st(270,'then you can contact with me (I am from Poland)');
  st(290,'And we can make games together. I search from');
  st(310,'good graphic, music, programists (maybe be in');
  st(330,'Turbo Pascal and Delphi). Anybody which help');
  st(350,'me is in list of authors. Special thanks for :');
  st(370,'Christian Wonschak from Riedligen.');
  st(410,'Press any key');
  czekaj;
  if soundblaster then Wylacz_muzyke;
  pascal;
  end;
if sz<1 then
  begin
  ClearDevice;
  narysuj('.Grafikadzdz1');
  czekaj;
  end;
end else
begin
                               {Gra na dw˘ch graczy}
ClearDevice;
narysuj('.Grafikadzdz9');
SetTextStyle(2,0,8);
SetColor(0);
tekst(330,100,'I am going to win.');
tekst(120,350,'Ha ha ha ha ha');
czekaj;
ClearDevice;
okno(200,50,440,450);
SetTextStyle(0,0,1);
SetColor(15);

for a:=1 to 500 do pliki[a]:='- EMPTY -';
FindFirst('.level'+sr(trud)+'*.lev',Archive,naz);
pliki[1]:=naz.Name;

d:=1;
While DosError=0 do
begin
FindNext(naz);
if doserror=0 then d:=d+1;
if doserror=0 then pliki[d]:=naz.name;

end;
c:=0;


st(60,'CHOSE LEVEL FOR GAME');
wokno(244,100,395,261);
wokno(244,275,395,437);
ch:=#60;
zapomnij;
SetFillStyle(1,15);
Bar(245,101,394,260);
gw_init;
plik:=true;
repeat
gwi;
delay(10);

if plik then
begin
Bar(260,101,380,260);
for a:=1 to 10 do
   begin
   if a<>1 then SetColor(8) else SetColor(10);
   st(100+a*13,pliki[a+c]);
   SetColor(8);
   end;
Assign(F,'.level'+sr(trud)+''+pliki[c+1]);
Reset(F);

for a:=1 to 25 do
   for b:=1 to 23 do
       begin
       Read(F,pl[a,b]);
       if pl[a,b]=2 then
          begin
          SetFillStyle(1,9);
          Bar(245+(a-1)*6,276+(b-1)*7,250+(a-1)*6,282+(b-1)*7);
          przycisk(245+(a-1)*6,276+(b-1)*7,250+(a-1)*6,282+(b-1)*7,3,8);
          end;
       if pl[a,b]=7 then
          begin
          SetFillStyle(1,2);
          Bar(245+(a-1)*6,276+(b-1)*7,250+(a-1)*6,282+(b-1)*7);
          przycisk(245+(a-1)*6,276+(b-1)*7,250+(a-1)*6,282+(b-1)*7,10,8);
          end;
       if pl[a,b]=3 then
          begin
          SetFillStyle(1,6);
          Bar(245+(a-1)*6,276+(b-1)*7,250+(a-1)*6,282+(b-1)*7);
          PutPixel(245+(a-1)*6+Random(6),276+(b-1)*7+Random(7),14);
          end;
       if pl[a,b]=11 then
          begin
          SetFillStyle(1,8);
          Bar(245+(a-1)*6,276+(b-1)*7,250+(a-1)*6,282+(b-1)*7);
          end;

       end;
Close(F);
plik:=false;
x:=0;
y:=0;
end;


if

 

ON-LINE scripts!

This website uses cookie files in order to provide Google services (advertisements, analitycs) and Facebook. If you want to block using cookies, turn them off in your browser settings. Need a help? Click me