Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Badanie czasuprocedure GetTime(var Hour, Minute, Second, Sec100 : Word);

procedura GetTime zwraca aktualny czas komputerowy. Zapisuje go do Twoich zmiennych, które wstawisz do procedury.

Hour przyjmuje wartości 0..23,
Minute 0..59
Second 0..59
Sec100 0..99Można uzyskać czas choćby w taki sposób:


uses Dos;
var h, m, s, ss : Word;

begin
 GetTime(h, m, s, ss);
 WriteLn('Jest godzina: ', h, ':', m);
end.

Można korzystać ze zmiennych o dowolnej nazwie, ale zadeklarowanych jako Word.

Programy ON-LINE!

Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij