Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Pascal

Wsteczwstecz Turbo Pascal
W góręw górę Podstawy Pascala
Dalejdalej Warunki, if... then... else...

Estetyka


Zanim zaczniesz programować postanów sobie zachowywać pewne normy estetyczne. Nie są one wymagane aby program działał poprawnie, ale naprawdę ułatwiają życie. Ułatwią pracę nie tylko nauczycielowi, czy innym osobom, które będą oglądały Twoją pracę, ale i Tobie. Pokażę Tobie przykład estetyki kodów z historii uczącego się programisty.Początki:

procedure plot;
begin
tlo(nx,ny);
if GetPixel(nx,ny)<>k then
begin
if sp=0 then begin
punkt(nx,ny,k);
Writeln(F,'punkt');
r:=r+15;
Str(nx,t);
Writeln(F,t);
r:=r+Length(t);
Str(ny,t);
Writeln(F,t);
r:=r+Length(t);
Str(k,t);
Writeln(F,t);
r:=r+Length(t);
end;
end;
if ((sp=1) and (roznice)) then
begin
linia(sx,sy,ex,ey,k);
Writeln(F,'linia');
Str(sx,t);
r:=r+17;
Writeln(F,t);
r:=r+Length(t);
Str(sy,t);
Writeln(F,t);
r:=r+Length(t);
Str(ex,t);
Writeln(F,t);
r:=r+Length(t);
Str(ey,t);
Writeln(F,t);
r:=r+Length(t);
Str(k,t);
Writeln(F,t);
r:=r+Length(t);
end;
status3;
kursor(nx,ny);
end;

Kilka lat później:


unit Doors;

{**********************************************************}

interface

uses Errors,        {OBSLUGA I KODY BLEDOW}
    Graph10E,      {GRAFIKA W VESA, TRYB 10Eh}
    Standard,      {STANDARDOWE POLECENIA}
    Fonts;         {OBSLUGA CZCIONEK}


{**********************************************************}

const
     MaxEvents=15;           {WSZYSTKICH ROZNYCH ZDARZEN}
     MINI_BUTTON_SIZE   =10; {ROZMIAR PRZYCISKU NA OKNIE}

     MAX_OBJECTS        =10;

{**********************************************************}

     {NAZWY OBIEKTOW SYSTEMU SKKS DOORS}

     DOORS_FORM         = 1; {OKNO, NA KTORYM USTAWIA SIE OBIEKTY}
     DOORS_BUTTON       = 2; {PRZYCISK}
     DOORS_EDIT         = 3; {POLE TEKSTOWE}
     DOORS_PANEL        = 4; {PANEL NA KTORYM BEDA INNE OBIEKTY}
     DOORS_ICON         = 5;
     DOORS_LABEL        = 6; {NAPIS OBIEKTOWY}


Ty nie musisz tracić kilku lat na wypracowanie u siebie własnego stylu programowania. Wystarczy, że od początku będziesz zachowywał estetyczny kod. Proponuję wcinać go po każdym rozpoczęciu bloku instrukcji i powracać w lewo po jego zakończeniu. Jeśli masz bałagan w kodzie zajrzyj do skrótów klawiszowych opisanych we wstępie i uporządkuj swoje źródła.


Dobrze jest pisać słowa kluczowe, takie jak: unit, begin, end, const małymi literami. Dlaczego? Prawdopodobnie zetkniesz się w przyszłości z Delphi. Delphi sam dopisuje znaczną część kodu. Gdy tworzysz w Delphi blok instrukcji, on tworzy kod, gdzie słowa kluczowe są napisane małymi literami. Żeby nie bałaganić w jego kodzie pisanego małymi literami swoim -dużymi, do którego się przyzwyczaisz -pisz słowa kluczowe małymi literami.


Warto czasem stosować komentarze, czyli swoje opisy, co robi dany kod. W praktyce nie ma czasu na pisanie komentarzy przy każdej instrukcji dlatego nie wpadaj w skrajności. Opisuj to co naprawdę potrzebne i ułatwi Tobie pracę, a nie zbierze dużo czasu.

Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij