Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Pascal

Wsteczwstecz Rekordy i wskaźniki
W góręw górę Podstawy Pascala
Dalejdalej Procedury i funkcje

Length


Funkcja Length zwraca długość testowanego napisu. Za jej pomocą możesz ocenić długość słowa wpisanego przez użytkownika Twojego programu.


Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij