Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Pascal

Wsteczwstecz Procedury i funkcje
W góręw górę Podstawy Pascala
Dalejdalej Data i czas

Własne moduły


Moduły udostępnia nie tylko firma Borland, która napisała Turbo Pascala. Moduł może stworzyć każdy, również Ty. Nie jest to nic skomplikowanego. Moduł buduje się dość podobnie do zwykłego programu. Również trzeba utworzyć nowy plik o rozszerzeniu .pas.


Moduł rozpoczyna się od słowa unit, a kończy słowem end. (z kropką na końcu). Każdy moduł może korzystać z innych, wcześniej stworzonych modułów. Przed użyciem innych modułów należy wpisać słowo kluczowe interface. Po ich użyciu następuje część nagłówka.


Nagłowek pozwala zdefiniować, które procedury i funkcje będą widoczne dla innych tworzonych przez Ciebie plików. Część procedur i funkcji, które znajdują się w Twoim module może być 'prywatna', dostępna tylko wewnątrz tego modułu.


Po części nagłówka następuje część implementacji. W tej części piszesz już własny program. Każda z pisanych procedur i funkcji musi składać się jeszcze raz z nagłówka a następnie z własnego kodu.unit nazwa;
interface

uses Crt, Dos; {Można dodać inne moduły, z których korzysta Twój moduł}

{nagłówki własnych procedur i funkcji}
procedure moja_procedura(zmienna1, zmienna2 : Byte); {przykład definicji procedury}
function nowa_funkcja(parametr : Integer) : Integer; {przykład definicji funkcji}


implementation {część implementacyjna}

procedure moja_procedura(zmienna, zmienna2 : Byte); {przykład definicji}
begin
  WriteLn('Wpisałes liczby: ', zmienna, ' i ', zmienna2);
end;

{jeszcze raz nagłówek, ale już z implementacją}
function nowa_funkcja(parametr : Integer) : Integer;
begin
   nowa_funkcja := parametr * 5; {przykład tworzenia wyniku funkcji}
end;

end.

A jak w swoim programie użyć własnego modułu? Najpierw trzeba skompilować taki moduł. Służy do tego klawisz F9. Przeznaczenie (Destination) musi być ustawione na Disk. Wstęp do programowania opisuje jak ustawić te opcje.


Jeżeli powyższy moduł nazwałbyś nazwa.pas to mogłoby to wyglądać następująco:program test_modulu;

uses nazwa; {Dodajemy własny moduł do listy dostępnych}

begin
  moja_procedura(1, 2);  {tu już korzystamy z własnych procedur i funkcji}
  WriteLn('nowa_funkcja(2) da wynik: ', nowa_funkcja(2));
end.

Moduły powinny być pogrupowane tematycznie. Możesz na przykład utworzyć moduł obsługujący myszkę, moduł do obsługi klawiatury, do grafiki, muzyki oraz inne.


Jeżeli chciałbyś zdobyć więcej wiedzy na temat własnych modułów, przede wszystkim musisz samemu poeksperymentować. Nie bój się wymyślać nowych rozwiązań. Spróbuj zrozumieć zasady programowania.


Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij