Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

W trybie graficznym


Zadanie wyświetlania godziny i daty w trybie graficznym jest nieco trudniejsze, ale także proste. Jeśli pierwszy raz próbujesz w grafice wyświetlić czas lub datę, pewnie spotka Cię niemiłe zaskoczenie i błąd: „Type Mismatch”.


Najprawdopodobniej będziesz chciał tak samo jak to robiłeś we WriteLn, użyć OutText, lub OutTextXY. To normalne dla człowieka, niestety nie dla komputera.


Niestety nie wolno napisać tak:
OutTextXY(100, 100, 'Jest godzina', g, ':', m);Dlaczego?
OutText różni się od WriteLn. WriteLn mógł przyjmować jako treść do wyświetlania praktycznie wszystko. Nie ważne było dla niego czy wyświetlasz zmienną tekstową, liczbową czy jeszcze inną. OutText przyjmuje tylko tekst i w dodatku tylko jeden napis ciągły!


Twoje zadanie polega więc na zbudowaniu jednej zmiennej tekstowej, która będzie zawierała całą informację łącznie z godziną -czyli zmienną liczbową.


Kolejna trudność powstaje z tym, że nie wolno łączyć zmiennej tekstowej z liczbową. Są one całkiem inaczej zapisywane w pamięci komputera. Dzięki temu liczby zajmują mniej miejsca w pamięci i komputerowi jest znacznie łatwiej robić na nich operacje matematyczne.Zamiana zmiennej liczbowej na tekstową
Str(Liczba : LongInt; var Tekst : string);

Służy do tego procedura Str
Przykład użycia


var i : Integer;
   s : string;
begin
 i := 10;
 Str(i, s);
 WriteLn(s);
end;

Przygotowanie zmiennej tekstowej zawierającej aktualną datę:uses Dos;
var y, m, d, dw : Word;
   temp, s : string;

begin
 GetDate(y, m, d, dw);
 Str(y, temp);
 s := 'Dzisiaj jest: ' + temp;
 Str(m, temp);
 s := s + '-' + temp;
 Str(d, temp);
 s := s + '-' + temp;

 WriteLn(s);
end.
Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij