Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Pascal. Blaise Pascal - Francuski uczony. Paskal - wzór na ciśnienie. Programowanie w Tubo Pascalu. Trójkąt Pascala

Pascal

Pascal. Blaise Pascal - Francuski uczony. Paskal - wzór na ciśnienie. Programowanie w Tubo Pascalu. Trójkąt Pascala

Blaise Pascal - Wszystko o Pascalu


Blaise PascalFrancuski fizyk, matematyk i filozof Blaise Pascal (który jest najbardziej znany z jednostki ciśnienia -Paskal nadanej by upamiętnić naukowca). Blaise Pascal żył w latach 1623-1662. Zajmował się przede wszystkim matematyką -w szczególności prawdopodobieństwem i geometrią.

Turbo Pascal


Język programowania Pascal uzyskał nazwę Pascal właśnie od nazwiska uczonego Blaise'go Pascala. Strona internetowa którą przeglądasz jest poświęcona właśnie programowaniu w Pascalu.

Jednostka ciśnienia Paskal


Ciśnienie mierzy się w paskalach. W układzie SI 1 pascal=0,98692326671·10-5 Atmosfery
Jednostka Ciśnienia Paskal

Trójkąt Pascala


W trójkącie pascala kolejna wewnętrzna liczba trójkąta jest równa sumie dwóch sąsiednich liczb w wierszu powyżej


Trójkąt Pascala

 

Programy ON-LINE!

W kursie
Pascal, Blaise Pascal, Paskal, pascal, paskal, jednostka paskal

Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij