Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Lista 2 obejmuje zadania z rekurencji w C/C++, zadania z obsługi plików tekstowych, korzystanie z funkcji C

C / C++

Wsteczwstecz podstawy, stdio, pętle, warunki
W góręw górę zadania
Dalejdalej Klasy, rekurencja, struktury danych

Lista 2 obejmuje zadania z rekurencji w C/C++, zadania z obsługi plików tekstowych, korzystanie z funkcji C

Zadania C++


Struktury, rekurencja, operacje na plikach tekstowych, funkcje
Poniżej zaprezentowałem zadania, które wymagają pewnej znajomości metod programowania.

Przypomnienie

Struktury -uporządkowany fragment pamięci zawierający określone dane.
Definicja za pomocą słowa kluczowego struct:

int a(int x){
  ...
return a(x-1);
}

Operacje na plikach tekstowych. Struktury zapisujące i odczytujące to ifstream, ofstream. Za ich pomocą, można podobnie jak przez cout, cin przesyłać dane do pliku.

Funkcje, czyli wykonanie kawałka programu odpowiedzialnego za konkretne zadanie. Jeśli dobrze przemyślimy program i poukładamy kod tak, aby za pomocą funkcji wywoływał, to co niezbędne, można zaoszczędzić naprawdę wiele czasu.

        *
   &**
  **&**
 *&***&*
    |


*  -igły
& -szyszki
|   -pień


podpowiedź: do napisania zadania potrzebne będzie użycie funkcji random
Struktury

Zadanie 4.1 „Zapis / Odczyt struktury”Przygotuj strukturę, która będzie przechowywała dane osobowe. Zadanie polega na napisaniu programu, który ze standardowego wejścia potrafi wczytać imię, nazwisko i wiek, pozwoli na zapisanie struktury do pliku i odczytanie jej z pliku oraz wyświetlenie na ekranie. Program ma działać tylko na jednym rekordzie. Tobie pozostawiam dowolność w podzieleniu go na najbardziej efektywne funkcje. W programie powinno być proste menu, które umożliwi użytkownikowi wybranie odpowiedniej opcji.

Uwaga: program będzie wykorzystany w kolejnych zadaniach.Rekurencja


Zadanie 5.1 „Silnia”Zadanie polega na napisaniu programu, który za pomocą rekurencji obliczy silnię dowolnej liczby podanej przez użytkownika.

Uwaga: Silnia nawet niedużych liczb, potrafi wykroczyć poza zakres zmiennej!

Zadanie 5.2 „Potęga całkowita, dodatnia”Napisz program, który za pomocą rekurencji obliczy potęgę całkowitą, dodatnią, podanej przez użytkownika liczby.Tym razem 4 zadania. Życzę powodzenia, szczególnie z u życiem metod rekurencyjnych. Najwięcej czasu powinno zabrać zadanie z zaimplementowaniem zapisu, odczytu struktury. Będziemy je stopniowo rozszerzać, dlatego polecam pisać wszystko tak jak w dużych projektach: z myślą o przyszłości. Najbardziej zniechęcającym momentem przy pisaniu dużych programów jest moment gdy stwierdzamy, że połowę kodu należy przepisać na nowo...
Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij