Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Case... of... Programowanie warunków. Przykłady w Turbo Pascalu i Delphi

Pascal

Wsteczwstecz Pierwsze programy
W góręw górę Podstawy Pascala
Dalejdalej Pętle, for, repeat, while, rekurencja

Case... of... Programowanie warunków. Przykłady w Turbo Pascalu i Delphi

Case ... of ... else


Słowo case jest nietypowym warunkiem, który zaoszczędzi Tobie czas, gdy konstruujesz kod, działający w zależności od wartości jakiejś zmiennej. Gdy zmienna ma wartość pierwszą, wykonuje pierwszą sekwencję, gdy wartość drugą -drugą sekwencję, itd. Jest możliwe również ustalenie wykonywania instrukcji, w przypadku wszelkich innych wartości za pomocą else. Warunek zbiorowy Case, kończymy słowem end;


Słowo kluczowe Case – jako parametr zmiennej może przyjmować typy char oraz całkowite liczbowe, np. Integer. Pierwszy przykład jest bardzo teoretyczny...


case (b) of {b zadeklarowane jako Byte}
   1: Instrukcja1;
   2: Instrukcja2;
 else  {W przeciwnym wypadku}
   Instrukcja3;
 end;

W drugim przykładzie pokazano zastosowanie Case przy budowie menu gry MasterMind. Zmienna c jest typu char. Wczytany został do niej kod klawisza. Zawiera więc w sobie jeden znak z klawiatury.


{w przykładzie zastosowanie Case w menu gry MasterMind}
 {Zamiast pisać}
 if c = KEY_LEFT then
   px := px - 1;

 if c = KEY_ RIGHT then
   px := px + 1;

 if c = KEY_ UP then
   py := py - 1;

 {można uprościć kod...}


 case (c) of {c zadeklarowane jako char}
   KEY_LEFT:  {KEY_LEFT to stała zdefiniowana przez programistę}
px := px - 1;
   KEY_RIGHT:  {KEY_RIGHT to stała...}
px := px + 1;
   KEY_UP:
py := py - 1;
   KEY_DOWN:
py := py + 1;
   KEY_CHOOSE:
     Choose;
   KEY_NEW_GAME:
     Init;
   KEY_ESCAPE:
     quit := TRUE;
 else  {W przeciwnym wypadku}
   Exit; {Wyjście z procedury}
 end;

Programy ON-LINE!

Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij