Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

If... then... else... Programowanie warunków. Przykłady w Turbo Pascalu i Delphi

Pascal

Wsteczwstecz Pierwsze programy
W góręw górę Podstawy Pascala
Dalejdalej Pętle, for, repeat, while, rekurencja

If... then... else... Programowanie warunków. Przykłady w Turbo Pascalu i Delphi

If ... then ... else


Warunki pozwalają na stworzenie sztucznej inteligencji w programie. W zależności od pewnych zdarzeń wykonuje się jedna lub druga część Twojego kodu. Tak naprawdę są tylko dwie możliwości. Gdy warunek jest spełniony, albo gdy nie jest. Na szczęście warunki można ustawiać obok siebie, komplikować, zagnieżdżać, co dopiero daje duże możliwości.


Bardzo często zachodzi potrzeba sprawdzenia jakiejś informacji podanej przez użytkownika naszego programu. Chcemy np. wiedzieć czy jest pełnoletni, czy ma na koncie wystarczającą kwotę do wypłaty. W zależności od uzyskanych informacji możemy zezwolić mu na dalsze korzystanie z programu lub go wyłączyć, wypłacić pieniądze albo nie.


Warunki pozwalają porównać ze sobą liczby. Zobacz jak będą wyglądały dla wspomnianych zdarzeń. Są to jednak tylko przykłady teoretyczne, jeśli chcesz je wykorzystać musisz je dostosować do swoich potrzeb (zadeklarować [VAR] i wczytać [READ] wartości do zmiennych)


Gdy do zmiennej „wiek” mamy wczytany wiek użytkownika możemy zapisać wewnątrz programu:


if wiek<18 then Halt;

Jeśli warunek ten jest spełniony -czyli wiek jest mniejszy niż 18 lat, spowoduje wyłączenie programu (instrukcja Halt).


Gdy do zmiennej „konto” mamy wczytane konto użytkownika a do „wyplata” kwotę, którą chce on wypłacić możemy zapisać wewnątrz programu:


if konto>=wyplata then
 begin
   konto:= konto - wyplata;
   {Ciąg instrukcji, które jeszcze trzeba wykonać przy wypłacie}
 end else
   WriteLn(‘Nie masz tyle pieniędzy na koncie’);

Ten fragment programu sprawdza czy użytkownik ma wystarczająco pieniędzy na koncie, i realizuje wypłatę. Jeśli limit został przekroczony wypisuje komunikat: „Nie masz tyle pieniędzy na koncie”.

Programy ON-LINE!

Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij