Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Lista 1 zadań z C / C++ obejmuje podstawowe funkcje z C++. Stdin, pętle oraz warunki if then else

C / C++

Wsteczwstecz zadania
W góręw górę zadania
Dalejdalej Struktury, rekurencja, operacje na plikach, funkcje

Lista 1 zadań z C / C++ obejmuje podstawowe funkcje z C++. Stdin, pętle oraz warunki if then else
Lista 1 Stdio, Pętle, Warunki

Zadania C++


Poniższe zadania to najczęściej spotykane zestawy, zadawane przez nauczycieli oraz kilka zadań, które wymagają użycia szarych komórek :)

Polecam napisać je w darmowym kompilatorze DevCpp. Na razie wszystko dzieje się w konsoli, nie używamy żadnych obiektów graficznych.

Przypomnienie
Standardowy blok programu c++.


int main () {
// Instrukcje
return 0;
}


cout i cin


wstęp

Cout i cin służą do przesyłania informacji na tzw. standardowe wyjście. Najczęściej wysyłane na ekran.

Przykłady użycia

cin >> zmienna;

cout << „napis na ekranie”;


Zadanie 1.1Wczytaj liczbę n ze standardowego wejścia. Następnie wczytaj n liczb. Wypisz na wyjście minimalną i maksymalną wartość.

Pętle


wstęp
Za pomocą pętli wykonujemy pewne operacje wielokrotnie. Ilość iteracji (powtórzeń) może być z góry określona, może też zależeć od czynników zewnętrznych (np. stanu klawiatury)

Przykład użycia

for (i = 0; i < 10; i++){
// Instrukcje
}


Zadanie 2.1


Najczęściej spotykanym zadaniem demonstrującym działanie pętli jest choinka z gwiazdek. Pomaga nauczyć się jak sprawnie nimi operować. Zadanie polega na napisaniu programu, który za pomocą dwóch pętli narysuje choinkę

       *
      **
     ***
    ****

Ilość wierszy choinki ma być definiowana przez użytkownika

Zadanie 2.2


Napisz program, który wyświetli na ekranie tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Najpierw rosnąco, później malejąco.

Spróbuj narysować tabliczkę mnożenia w taki sposób, aby była wyrównana. Wszystkie kolumny mają mieć cyfry jedności w tym samym miejscu.

Warunki


wstęp
Warunki to jedna z najistotniejszych właściwości każdego języka. W zależności od wyniku warunku, program wykonuje odpowiedni kod.

Przykład użycia

if (a == b) {
// Wykona jeśli spełnione
 } else
 {
  // Wykona jeśli nie spełnione
 }


Zadanie 3.1 „Badanie płci”


Napisz program, który po wczytaniu do pamięci imienia użytkownika, stwierdzi czy jest to kobieta czy mężczyzna.

Podpowiedź:
w j. polskim zazwyczaj imiona kobiet kończą się na „a”

Aby zbadać długość napisu używamy strlen()

definiowanie łańcucha tekstu:
char napis[DLUGOSC];

życzę powodzenia...
Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij