Ver. 1.0 Beta, Don't have a compiler? Now you can write simple scripts ONLINE! This is a basic version -does not include all the Pascal statements. Only to learn basics

Lista 2 obejmuje zadania z rekurencji w C/C++, zadania z obsługi plików tekstowych, korzystanie z funkcji C

C / C++

Back to previous articleprevious podstawy, stdio, pętle, warunki
Go to main menuup zadania
Next articlenext Klasy, rekurencja, struktury danych

Lista 2 obejmuje zadania z rekurencji w C/C++, zadania z obsługi plików tekstowych, korzystanie z funkcji C

Zadania C++


Struktury, rekurencja, operacje na plikach tekstowych, funkcje
Poniżej zaprezentowałem zadania, które wymagają pewnej znajomości metod programowania.

Przypomnienie

Struktury -uporządkowany fragment pamięci zawierający określone dane.
Definicja za pomocą słowa kluczowego struct:

int a(int x){
  ...
return a(x-1);
}

Operacje na plikach tekstowych. Struktury zapisujące i odczytujące to ifstream, ofstream. Za ich pomocą, można podobnie jak przez cout, cin przesyłać dane do pliku.

Funkcje, czyli wykonanie kawałka programu odpowiedzialnego za konkretne zadanie. Jeśli dobrze przemyślimy program i poukładamy kod tak, aby za pomocą funkcji wywoływał, to co niezbędne, można zaoszczędzić naprawdę wiele czasu.

        *
   &**
  **&**
 *&***&*
    |


*  -igły
& -szyszki
|   -pień


podpowiedź: do napisania zadania potrzebne będzie użycie funkcji random
Struktury

Zadanie 4.1 „Zapis / Odczyt struktury”Przygotuj strukturę, która będzie przechowywała dane osobowe. Zadanie polega na napisaniu programu, który ze standardowego wejścia potrafi wczytać imię, nazwisko i wiek, pozwoli na zapisanie struktury do pliku i odczytanie jej z pliku oraz wyświetlenie na ekranie. Program ma działać tylko na jednym rekordzie. Tobie pozostawiam dowolność w podzieleniu go na najbardziej efektywne funkcje. W programie powinno być proste menu, które umożliwi użytkownikowi wybranie odpowiedniej opcji.

Uwaga: program będzie wykorzystany w kolejnych zadaniach.Rekurencja


Zadanie 5.1 „Silnia”Zadanie polega na napisaniu programu, który za pomocą rekurencji obliczy silnię dowolnej liczby podanej przez użytkownika.

Uwaga: Silnia nawet niedużych liczb, potrafi wykroczyć poza zakres zmiennej!

Zadanie 5.2 „Potęga całkowita, dodatnia”Napisz program, który za pomocą rekurencji obliczy potęgę całkowitą, dodatnią, podanej przez użytkownika liczby.Tym razem 4 zadania. Życzę powodzenia, szczególnie z u życiem metod rekurencyjnych. Najwięcej czasu powinno zabrać zadanie z zaimplementowaniem zapisu, odczytu struktury. Będziemy je stopniowo rozszerzać, dlatego polecam pisać wszystko tak jak w dużych projektach: z myślą o przyszłości. Najbardziej zniechęcającym momentem przy pisaniu dużych programów jest moment gdy stwierdzamy, że połowę kodu należy przepisać na nowo...

ON-LINE scripts!

This website uses cookie files in order to provide Google services (advertisements, analitycs) and Facebook. If you want to block using cookies, turn them off in your browser settings. Need a help? Click me