Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Tablica ASCII. Kod Ascii znak po znaku. Zdjęcie tablicy Ascii wygenerowanej przez program w Turbo Pascalu

Pascal

Wsteczwstecz Rekordy i wskaźniki
W góręw górę Podstawy Pascala
Dalejdalej Procedury i funkcje

Tablica ASCII. Kod Ascii znak po znaku. Zdjęcie tablicy Ascii wygenerowanej przez program w Turbo Pascalu

Kod ASCII i budowa znaku


W pamięci komputera pojedyncze znaki 'char' są przechowywane jako jeden bajt. Jest 256 różnych znaków. Każdy z tych znaków ma swój kod liczbowy. W pamięci mogą być przechowywane tylko dwie wartości 0 i 1. Osiem takich wartości obok siebie tworzy jeden bajt. W rzeczywistości w pamięci są przechowywane właśnie te kody liczbowe a nie znaki. Kod, któremu dla każdej liczby przyporządkowano jeden znak to właśnie kod ASCII. W ascii litera 'A' ma wartość 65, 'B' 66, 'C' 67 itd. Małe litery zaczynają się od 97. 'a' ma kod 97, 'b' 98, 'c' 99 itd.


Poniższy program pozwala wyświetlić znaki kodu Asciiprogram ascii;
var i: Integer;
begin
for i:=0 to 255 do
begin
  Write(i:3, ':', char(i),' ');
  if (i mod 12=0) then WriteLn;
end;
WriteLn;
WriteLn('Proszę wcisnąć ENTER');
ReadLn;
end.


kod ascii - znaki kodu odpowiadają liczbie obok

Po co te kody? Ułatwiają pracę. Np. pomagają sprawnie zmieniać wielkość liter (do kodu znaku wystarczy dodać lub odjąć 32). Właściwości te przydadzą Ci jeszcze później.


Programy ON-LINE!

Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij