Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Pascal

Wsteczwstecz Procedury i funkcje
W góręw górę Podstawy Pascala
Dalejdalej Data i czas

Moduł Dos


Moduł 'Dos' odpowiada za funkcje systemowe. Potrafi przeglądać pliki i katalogi, odczytywać godzinę i datę. Za jego pomocą tworzy się także obsługę tzw. przerwań -czyli podprogramów, które są wykonywane przy określonych zdarzeniach (naciśnięcie klawisza, poruszenie myszką).


Najczęściej używane polecenia:
DiskFree, DiskSize, Exec, FindFirst, FindNext, GetDate, GetIntVec, GetTime, SetDate, SetIntVec, SetTime


Opis niektórych poleceń:

SetIntVec – ustawienie procedury, która będzie się wykonywać podczas wywołania przerwania


FindFirst, FindNext – Odnajdywanie plików i katalogów na dysku.


Exec – Wykonanie innego programu


Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij