Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Moduł Graph


Moduł Graph jest odpowiedzialny za tworzenie grafiki w trybie VGA -czyli w niskich rozdzielczościach. Standardowo używa rozdzielczości ekranu 640x480 oraz 16 kolorów. Bardzo często jest wykorzystywany podczas nauki programowania w szkole.


Dobrze nadaje się do tworzenia wykresów, prezentowania wyników obliczeń. Jest dość powolny i raczej nie stosuje się go do tworzenia animowanych gier komputerowych. Wymaga plików ze sterownikami grafiki, np. egavga.bgi, który domyślnie znajduje się w katalogu BGI w Turbo Pascalu.


Najczęściej używane polecenia  (Dokładny opis w pomocy Turbo Pascala -Shift + F1):
Circle, ClearDevice, DetectGraph, Ellipse, FloodFill, GetPixel, InitGraph, Line, OutText, OutTextXY, PutPixel, Rectangle, SetColor, SetFillColor, SetFillStyle, SetLineStyle, SetTextStyle, TextWidth, TextHeightOpis niektórych poleceń:

ClearDevice – Czyszczenie zawartości ekranu


FloodFill – Wypełnienie figury zadanym kolorem


Rectangle – Narysowanie prostokąta


TextWidth – Sprawdzenie szerokości napisu


Programy ON-LINE!

Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij