Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Formatowanie liczb


Mało kto chciałby otrzymywać wyniki z dzielenia z wieloma miejscami po przecinku. Do formatowania liczb służą pewne operatory. Przykład:begin
  WriteLn(‘25 / 4  = ’, 25 / 4 : 4 : 3);
end.

Da wynik:25 / 4  = 6.250Dlaczego? „: 4” oznacza, że poświęcamy miejsce na 4 znaki cyfr, „: 3” oznacza, że 3 z nich będą miejscami po przecinku. Gdy damy :10 : 3, znaczy to, że aż 10 znaków będzie poświęconych na wyświetlenie tej liczby. Jeśli liczba cyfr jest krótsza liczba zostanie wyrównana do prawej.

Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij