Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Pascal

Wsteczwstecz Turbo Pascal
W góręw górę Podstawy Pascala
Dalejdalej Warunki, if... then... else...

Napisy na ekranie, WriteLn


Żeby napisać prosty program trzeba wiedzieć jak wygląda jego ogólna budowa w Pascalu. Pisanie kodu zaczynamy od słowa begin, a kończymy słowem end z kropką.
program nazwa; {nagłówek programu – nie jest konieczny}
begin
{cały kod źródłowy kończymy słowem }
end.

Jeśli chcesz nazwać swój program warto napisać słowo program a za nim jakąś nazwę. Niestety nazwa nie może zawierać polskich znaków. Słowo program nie jest konieczne. Niektórzy nauczyciele mogą wymagać wpisywania słowa program dla odróżnienia od innej wersji kodu źródłowego -modułu: unit.


 

Przypuśćmy, że chcesz napisać coś na ekranie, wystarczy wpisać:
begin
WriteLn(‘napis na ekranie’);
end.


 

Aby uruchomić program wciśnij CTRL+F9 lub wybierz z menu górnego polecenia Run->Run. Prawdopodobnie obraz tylko raz mignie, bo program się zakończył. Aby zrobić podgląd tego co było na ekranie wciśnij ALT+F5. Teraz zobaczysz:
napis na ekranie

Do programu została użyta instrukcja WriteLn, która wypisuje tekst. Tekst musi się znaleźć między apostrofami. WriteLn jest odpowiedzialne za przesłanie danych na tzw. Standardowe wyjście. Standardowo wyjściem tym jest ekran. Użytkownik w dosie może przy uruchamianiu przekierować standardowe wyjście np. na jakiś plik lub na drukarkę, a wtedy dane z programu trafiają do odpowiedniego miejsca -mogą zostać zapisane do pliku, być wczytane przez inny program lub zostać wydrukowane.


Można też bardziej urozmaicić program, napisać kilka linii kodubegin
  WriteLn(‘WITAMY W PIERWSZYM PROGRAMIE’);
  WriteLn(‘NAPISANYM W PASCALU 7.0’);
  WriteLn(‘------------’);
  WriteLn;
  WriteLn('koniec.’);
end.

Uruchomienie CTRL+F9

Podgląd (Alt+F5)


WITAMY W PIERWSZYM PROGRAMIE
NAPISANYM W PASCALU 7.0
------------

koniec.


Można też użyć Write bez Ln. Ln oznacza, że po napisaniu tekstu komputer przejdzie do kolejnej linii, więcbegin
  Write(‘Ten napis będzie ’);
  WriteLn(‘w pierwszej linii’);
  WriteLn(‘a ten w następnej’);
end.

Podgląd (Alt+F5)


Ten napis będzie w pierwszej linii
a ten w następnej

Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij