Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Pascal

Wsteczwstecz Turbo Pascal
W góręw górę Podstawy Pascala
Dalejdalej Warunki, if... then... else...

Operacje matematyczne


Za pomocą WriteLn można wyświetlać rozwiązania operacji matematycznych, nawet tych skomplikowanych. Przykład:


Proste dodawanie
begin
  WriteLn(‘2 + 2 = ’, 2 + 2);
end.

Podgląd (Alt+F5)


2 + 2 = 4Proste mnożenie
begin
  WriteLn(‘2 * 2 = ’, 2 * 2);
end.


Podgląd (Alt+F5)


2 * 2 = 4Z nawiasami


begin
  WriteLn(‘2 * (2 – 3) = ’, 2 * (2 – 3));
end.

Podgląd (Alt+F5)


2 * (2 – 3) = -2


Dzielić można na dwa sposoby. Dzielenie całkowite „DIV” z resztą „MOD” oraz zwykłe dzielenie znakiem „/”


begin
  WriteLn(‘25 div 4  = ’, 25 div 4);
end.

Podgląd (Alt+F5)


25 div 4  = 6

A zwykłe, ułamkowebegin
  WriteLn(‘25 / 4  = ’, 25 / 4);
end.

Da wynik:25 / 4  = 6.2500000000E+00Inne podstawowe operacje matematyczne:
Sqrt(x) – Pierwiastek kwadratowy
Sqr(x) – Potęga kwadratowa
x div y – dzielenie x / y bez reszty
x mod y – reszta z dzielenia x / y
Sin(x) – funkcja Sinus -gdzie x to kąt podany w radianach (180° = π [rad])
Cos(x) – funkcja Cosinus -gdzie x to kąt podany w radianach (180° = π [rad])

Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij