Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Stałe (const)


Stałe to komórki pamięci, które mają takie same wartości przez cały czas działania programu. Najczęściej programiści nadają im nazwy dużymi literami -w odróżnieniu od zmiennych. Stałe są wygodne przy podstawianiu pewnych wartości, któe będą miały wpływ na działanie całego programu.


Definiuje się je na początku kodu programu. Stalą jest np. liczba π – stała nazywa się PI, stałe możesz tworzyć samemu, może to być prędkość światła c, stała grawitacji g, itd.const
 STALA_G = 9.81;

var t, s : Real;

begin
 WriteLn(‘Ile czasu spadało na ziemię ciało?’);
 ReadLn(t);

 s :=  STALA_G * sqr(t) / 2;

 WriteLn('Ciało pokonało drogę ',s : 10 : 3, 'm');
 ReadLn;
end.


Program oblicza drogę spadania dowolnego ciała w podanym przez użytkownika czasie. Gdyby programista zmienił stałą, może np. obliczać drogę spadania ciała na Księżycu. Zmiana stałej w nagłówku kodu źródłowego jest znacznie łatwiejsza niż poszukiwanie i wiele zmian konkretnych liczb wewnątrz kodu.

Programy ON-LINE!

Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij